انتشار کتاب دنیای زیبا

کتاب دنیای زیبا – تالیف خانم مانیا حسینی – شامل شعر نُت‌ها همراه با تصاویر کودکانه توسط انتشارات چنگ منتشر گردید.

جهت تهیه کتاب با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

مرکز آموزش هوشمند موسیقی: ۴۴۴۱۴۰۸۳ – ۴۴۴۹۱۳۲۶ – ۰۹۳۸۱۰۳۹۱۹۴

فراخوانِ برگزاریِ دوره‌یِ مربّی‌گریِ موسیقیِ کودک به شیوه‌یِ MAPCOM

مرکز آموزش موسیقی اوستا در راستایِ توسعه‌یِ فعّالیّت‌هایِ خود در زمینه‌یِ آموزشِ هوشمندِ موسیقی به کودکان به شیوه‌یِ “مَپکُم”، تعدادِ محدودی را از میانِ علاقه‌مندانِ به مربّی‌گریِ موسیقیِ کودک، ترجیحاً بانوان، ثبتِ نام می‌کند. شرایطِ عمومی:- آشنایی با موسیقی و نوازنده‌گیِ عمومیِ پیانو- سابقه‌یِ فعّالیّت در کار با کودکان- آشنایی با کامپیوتر، اینترنت، و زبانِ…