انتشار کتاب دنیای زیبا

کتاب دنیای زیبا – تالیف خانم مانیا حسینی – شامل شعر نُت‌ها همراه با تصاویر کودکانه توسط انتشارات چنگ منتشر گردید.

جهت تهیه کتاب با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

مرکز آموزش هوشمند موسیقی: ۴۴۴۱۴۰۸۳ – ۴۴۴۹۱۳۲۶ – ۰۹۳۸۱۰۳۹۱۹۴

گیتی خسروی

یتی خسروی که در خانواده ای هنرمند متولد شده آموزش موسیقی را از کودکی نزد اساتید بزرگ موسیقی کلاسیک در ایران از جمله: گلنوش خالقی، کرمنو سوریو، برادران پورتراب، شاهین فرهت، مهران روحانی، پری برکشلی، هرمز فرهت، امیر اشرف آریانپور و سعدی حسنی فرا گرفت. از معروفترین اساتید آوازش در ایران میشود از ائولین باغچه…

مپکم، طرح برگزیده آموزش موسیقی در گردهمایی تخصصی مدیران

گردهمایی تخصصی مدیران مراکز آموزشی کشور با حضور بیش از یکصد مدیر نمونه برگزار شد و سیستم آموزشی مپکم به عنوان طرح برگزیده آموزش موسیقی کودکان ۳ تا ۱۲ سال با سخنرانی خانم مانیا حسینی معرفی گردید.