نوازندگی پیانو:

پیانو کودک (۵ تا ۷ سال): به صورت گروه‌های ۶ نفره با هدایت ۳ مربی. پیانو عمومی (۷ تا ۱۰ سال): به صورت گروه‌های ۶ نفره با هدایت ۳ مربی. پیانو الزامی: برای نوازندان کلیه سازها پیانو تخصصی: به صورت کلاس‌های انفرادی ارکستر پیانو: هم‌نوازی چند پیانو (اجرای تنظیم شده آثار موسیقی جهان برای چند…